Dungs Məhsulları

Dungs Məhsulları


DUNGS qaz və təhlükəsizlik arasında bir interfeysdir. Yandırılan qaz və havanın tənzimlənməsi, ölçülməsi və yanma modülasyonunda bütün texnologiyaya yanaşmaq hüququ var. Bu səbəbdən, tək tənzimləyicilərdən qaz xətlərinin və yanacaq avtomatlarının geniş spektrindən yanacaq idarə edilməsi sistemlərinə qədər geniş çeşidli avadanlıq təmin edirik. GasMultiBloc® və bizim brülör idarəetmə sistemi MPA kimi beynəlxalq səviyyədə uğurlu məhsullar, təhlükəsizlik, iqtisadiyyat və istifadəçilərin rahatlığı üçün milyonlarla dəfə sübut olunmuş texnologiya təklif edir. Onların ortaq xüsusiyyətləri, digərləri üçün nümunə verəcək sistemlər arası həllər və keyfiyyət və təhlükəsizlikdir.