News

Qazanxanaların Texniki Qulluğu


BOYA ODASI (HEAT CENTER) XİDMƏTLƏRİ- Qazanxana sisteminin səmərəliliyinin artırılması, təklifin modernləşdirilməsini bildirmək üçün sistemin səmərəliliyinin artırılması üçün qazanxananın, isti su qazanının, isti su qazanlarının, buxar qazan sisteminin, sistemin səmərəliliyinin hesablanması üçün aparılacaq ölçmələrlə, qazanxananın avtomatlaşdırılması applications.PLC, Bus System, scada systems