News

Xidmətlərimiz


BALTUR ODLUQ XİDMƏTLƏRİ- Müvəqqəti olaraq xidmətinizə görə odluqlarınızın saxlanmasını cədvəlləndirməlisiniz. Baxım müddətləri, odluq, yanacaq növü, ətraf mühit şəraitindən istifadə etdiyiniz sistem kimi faktorlar nəzərə alınmaqla müəyyən edilməlidir. Sisteminiz üçün lazımlı baxım dövrlərini təyin edəcəyik və bu dövrlərdə yanacaq saxlama hesabatlarınızı hazırlayacağıq. Hər odluq və saxlanmadan istifadə etdiyimiz hər bir sistem, hamımız üçün maddi və mənəvi ziyana səbəb ola biləcək bir təhlükədir.Ən azı ildə bir dəfə baca qazı emissiyasının ölçülməsi qanuni bir öhdəlikdir. Xüsusilə mövsüm ərzində hava temperaturunun dəyişməsi yüksək olduğu baca qazı emissiyasının ölçülməsini ən azı iki dəfə tövsiyə edirik. Yetkisiz şəxslərin yanlış təsbiti əlavə pul, vaxt itkisi və böyük təhlükə ilə nəticələnəcək.

BALTUR ODLUQ YEDEK PARÇALARIN TƏMİNATI- Firmamızdan odluğunuz üçün lazım olan orijinal və düzgün ehtiyat hissələri təmin edə bilərsiniz. Əvəz hissələri üçün ixtisaslı texniki personal tələb etməyinizi məsləhət görürük.

BACA QAZ İŞLƏRİ ÖLÇÜLƏRİ,HAVA YÜKSƏLİK MƏLUMATININ ƏTRAF MÜHİT ÜZRƏ AYARLANMASI- Yanacağınızı səmərəli şəkildə istifadə etmək üçün ən azı hər 6 ayda, xüsusən də mövsüm keçişlərində, buruqların baca qazı emissiyasının ölçülməsi üçün vacibdir. Ölkəmizdə və xaricdə yanacaq qiymətlərini nəzərə alaraq, baca qazı ölçmələrinizi götürməyi unutmayın. Brülör bakımı zamanı baca gazı emisyonu ölçüm değerleriniz üçün daima servis elemanlarınızdan isteyin.

ASFALT YANAŞDIRICILARIN SERVİS XİDMƏTLƏRİ, YOXDURMA AYARLARI VƏ ASPHALT PLENT CHIMNEL QAZININ EMİSYONU ÖLÇÜLƏRİ- Asfalt zavodları sistemlərinə görə xüsusi qələmlər tələb edir. Bu brülörlərin xidmət personalı həm asfalt zavodu, həm də brülörlər üçün yaxşı təchiz olunmalıdır. Asfalt zavodlarında baca qazı emissiyalarının ölçülməsi də xüsusi analiz alətlərini tələb edir. Asfalt zavodunuzun baca qazı emissiya dəyərlərini ölçmək, brülör yanma parametrlərini tənzimləmək və yanacaq xərclərini azaltmaq üçün bizə müraciət edin.

MEKANİK XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ELEKTRONİK MODULASİYAYA UYĞUNLAŞDIRILMASI- Mexanik camlı mütənasib printerlər bəzi mexanik boşluqlara və quruluşuna görə müəyyən bir səviyyədə düzəldirlər (müntəzəm olaraq saxlanıldıqda). Yanma texnologiyalarının bu gün gəldiyi nöqtədə, bu mexanik (baraban, setiskur vintlər, hərəkət ötürücü kol dayağı kol) sistemlərinin dezavantajlarından qurtulmaqla mövqeyini tənzimləmək və STEP MOTORS tərəfindən birbaşa hava və yanacaq flaplarına birləşdirilmiş çox dəqiq tənzimləmələr etmək imkanı var. Bu elektron modulyasiya edilmiş sistemlər həm də oksigen (O2) və karbonmonoksit (CO) məbləğlərini davamlı baca qazı emissiyalarında ölçürlər, bu da burulma anının və yanan yanma parametrlərinin maksimal məhsuldarlıq səviyyəsində olmasını təmin edir. Daha ətraflı məlumat üçün buraya basın .. (enerji qənaət sistemləri O2, CO nəzarət sistemləri)

ELEKTRONİK MODULASİYA İKİ MÖVZUSUNDA UYĞUNLAŞDIRILMA- İki mərhələli brülörler, 300 kV-dən 1200 kw-a qədər olan sistemlərdə, açarların sayını (burnu başlanğıc və dayandırmaq) azaltmaq və bir mərhələli brülörlər üzərində sistemin səmərəliliyinin artırılması üçün üstünlük təşkil etmişdir. Bununla yanaşı, yanacaq xərclərinin artması səbəbindən, on-off brülörlərin istifadəsi demək olar ki, yoxa çıxdı və nisbi yanıcıların istifadəsi 500 kV-dən yuxarı sistemlərə uyğun idi. Biz əvvəlki illərdə istifadə etdiyiniz iki mərhələli brülörün revizyonlarını edirik və elektron modulyasiya ilə mütənasib burnerlərə çeviririk.

ODLUQ SUSDURUCUSU- Fırınların səs-küy səviyyəsi onların imkanlarına və növlərinə görə 70 dB (A) və 95 dB (A) arasında dəyişir. Səs səviyyəsində 3 dB (A) artım səs-küyün ikiqat artması deməkdir. Eyni şəkildə, səs-küy səviyyəsini 3dB (A) səviyyəsində azaltdığımız təqdirdə, səsin məbləğini yarıya endiririk. Brülörün hava girişinə tətbiq oluna bilən səsboğucularla 5 dB (A) qədər səs-küy səviyyəsini aşağı sala bilərik və səsboğucu kabineti ilə səs-küy səviyyəsini 15 dB (A) qədər azalda bilərik.Brülörlerin fan motorlarına bir frekans dönüştürücü (invertör) ile çalışmasına imkan vererek, həm elektrik enerjisini qənaət edirik, həm də səs-küy səviyyəsini azaldır.