Siemens Məhsulları

Siemens Məhsulları


Binaların ağıllı və kommunikativ fəaliyyətinə və sənaye obyektlərinin artan avtomatlaşdırılmasına istiqamətli meyllər, çevik və əlaqəli enerji paylama sistemlərini tələb edir. Texniki tələblər artmaqdadır və standartların tələbləri daha mürəkkəbləşir. Aşağı gərginlikli enerji paylamağı üçün optimal şəkildə əlaqəli sistemlər enerji mənbəyindən istehlakçıya qədər bütün mərhələlərdə ardıcıl və buna görə də yüksək səmərəli və etibarlı enerji paylamasını təmin edir. Birlikdə fəaliyyət göstərən sistemlər və məhsullar enerji paylamasının avtomatlaşdırma və enerji idarəetmə sistemlərinə, habelə İnternetin MindSphere (IoT) üçün cloud-based platformalarına çevrilməsini təmin edir. Biz planlaşdırma və mühəndislik proseslərini proqram təminatı vasitələrimiz və məlumatlarımızla, həmçinin geniş konsaltinq və dəstək xidmətləri ilə əhatə edirik.