Xidmətlərimiz
Mexanik modulyasyonlu odluqların elektronik modulyasyona çevrilməsi.

İki pilləli odluqların elektronik modulyasyona çevrilməsi.

Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə “BİOQAZ”.

Baca qazlarının analiz olunması.

Digər Xidmətlərimiz


 • Buxar qazanlarının təmiri və servisi.

 • Proses odluqlarının təmiri və servisi.

 • Domestik odluqların təmiri və servisi.

 • İnvertor (Frekans Konvertoru) tətbiqi.

 • Oksigen (O2) ölçmə və kontrol sistemi.

 • Asfalt zavod odluqlarının təmiri və servisi.

 • Köhnə nəsil odluqların modernizasiya edilməsi.

 • Karbonmonoksid (CO) ölçmə və kontrol sistemi.

 • Karbondioksid (CO2) qazının istixanalarda tətbiqi.

 • “Autoflame” idarəetmə sitemlərinin tətbiqi və servisi.

 • Elektronik kartların (beyinlərin) təmiri və proqramlaşdırılması.

 • Proses və domestik odluqların analiz cihazı ilə tənzimlənməsi.

 • Baltur, Lamtec, Siemens, Dungs və başqa ehtiyyat hissələrinin satışı.

 • Bioqaz+Qaz+Dizel (fuel oil); Çox yanacaq və yanma sistemlərinin tətbiqi.

 • Zantingh/Vitotherm/Thermeta tipli odluqların ilkin işə salınması və servisi.

 • Mexanik modulyasyonlu odluqların elektronik modulyasyonlu sistemə keçirilməsi.

 • Zavod, obyekt, müəssisə, istixanalara aylıq texniki qulluq və baxış keçirilməsi xidməti.